Jag trodde att matematik va en stark sida hos mig, men efter min lektion för HLKläraren tvivlade jag starkt! Sen fick jag mina älskade mail från urkund om slutförda kurser och godkända prov. Jag är lite smått kluven..om de då inte är själva läraryrket jag inte passar för. Ja många frågor snurrar i min lilla hjärna. Dock älskar jag tanke om att, i framtiden, vara lärare men de kan ju vara de som är felet. Jag kanske älskar tanken för mycket för att själv inse att jag inte är en passande lärare. De kan också vara den besvikelse som vilar på mina axlar som gör att jag tvivlar på mig själv. Att bli bedömd på plats över något man testat två gång innan i sitt liv var rätt påfrästande, vet inte riktigt vad jag vågade göra. Dock var de jag tänkte göra de som HLKläraren tyckte jag skulle ha gjort. Kanske måste jag bara bli lite varmare i kläderna för att kunna hålla i en lektion som blir godkänd. Kanske måste jag öva på att vara lärare innan jag kan bli en.